0118 436 705 post@styl.nl

Privacy verklaring

Styl voor vormgeving

Styl voor Vormgeving is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

In dit Privacybeleid wordt het volgende uitgelegd: 

 1. Welke informatie wij verzamelen en waarom
 2. Hoe we die informatie gebruiken
 3. Uw / jouw keuzemogelijkheden en rechten

 

Contactgegevens:

Styl voor Vormgeving
Breeweg 36
4335 AR Middelburg

Tel.: +31 118 436705
@ : post@styl.nl
http://styl.nl

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

1

We kunnen jouw persoonsgegevens op de volgende manieren verzamelen, opslaan, overdragen en verwerken:

 

 • Wanneer je het contactformulier op onze website (nl) invult
 • Wanneer je ons telefonisch benadert
 • Wanneer je ons een e-mail of brief stuurt, om welke reden dan ook
 • Wanneer je ons via sociale media benadert
 • Wanneer je een afspraak met ons maakt
 • Wanneer je ons foto’s en andere afbeeldingen stuurt of die door ons laat maken van jezelf of personeel etc.
 • Wanneer je ons producten en of diensten laat maken of leveren waarin persoonsgegevens zijn verwerkt

 

Een overzicht van gegevens die we doorgaans nodig hebben:

 

 • Identiteitsgegevens(voor-, achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, titel, foto’s en gebruikersnaam).
 • Contactgegevens (adres, bezorgadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummers, locatiegegevens en socialemediaprofielen).
 • Technische gegevens(inloggegevens, browsertype en –versie, besturingssysteem, platform en andere technologieën of gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht).
 • Overige gegevens (zoals KvK-nr., rekeninggegevens etc. die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht).

 

We verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt en we verwerken en delen deze gegevens altijd alleen met derden (zoals drukkers, beletteraars, hostingpartijen etc.) met jouw toestemming en alleen om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

2

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van je betaling
 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst

 

 

Op basis van welke grondslag  

We mogen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons daarvoor toestemming geeft.

Dit doen we alleen om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren (grondslag ‘uitvoeren van overeenkomst’) en voor het uitvoeren van de boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst (grondslag ‘wettelijke verplichting’).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker/persoon ouder is dan 16 jaar. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Styl voor Vormgeving bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Styl voor Vormgeving neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Styl voor Vormgeving) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Styl voor Vormgeving verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Styl voor Vormgeving blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cookies, het woord staat synoniem voor kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

 • Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt om:
 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te actie te ondernemen met bepaalde social media (social media cookies)
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies).

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van dit domein/ deze site, of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door op ‘OK’ te klikken in de cookiemelding bij uw eerste bezoek aan deze site. Of middels een optie die de browser u biedt. 

Verschillende soorten – Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacy verklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

·         Google Analytics  privacyverklaring Google

·         Double Click (onderdeel van Google) privacyverklaring Google

·         LinkedIn privacyverklaring LinkedIn

·         Twitter privacyverklaring Twitter

In- en uitschakelen van cookies

In met name browsers van computers kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Houdt er rekening mee dat sommige websites mogelijk niet optimaal werken wanneer cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wanneer u toestemming hebt gegeven om cookies te gebruiken. En u bij nader inzien deze goedkeuring wilt intrekken kunt u dat hier doen. Toestemming intrekken

 

Hier vindt u een overzicht van gebruikte cookies voor het domein styl.nl

Cookie Soort Entiteit Doel Bewaartermijn

Google Analytics

_ga; _gat_gtag_ _gid;

Analytisch

Google LLC, Amerika

PrivacyShield Privacyverklaring

Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

– een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

– Google alleen gemaskeerde IP- adressen geven;

– verder geen gegevens delen met Google; en

– we Google niet toegestaan hebben deze data met andere Google diensten te delen.

Maximaal 2 jaar
NID Functioneel Google Ads Optimization De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt laten weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen. ± 6 maanden
Cookie_notice cookie Functioneel Om uw keuze te onthouden of u cookies accepteert 1 maand

 

Uw/jouw keuzemogelijkheden
en rechten

3

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Styl voor Vormgeving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar post@styl.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Styl voor Vormgeving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via post@styl.nl.

Gegevensbescherming 

We hebben gepaste beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeautoriseerde wijze worden gebruikt of gelezen, worden gewijzigd of in de openbaarheid komen. Bovendien beperken we de toegang tot jouw gegevens tot de eventuele werknemers, onderaannemers en andere derden die een bedrijfsmatige reden hebben om die gegevens te gebruiken. Ze verwerken jouw gegevens alleen als wij ze daartoe opdracht hebben gegeven en zijn verplicht jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Een klacht indienen 

Styl voor Vormgeving wil je er tevens nog op wijzen dat je de mogelijkheid hebt, als je ontevreden bent over hoe wij je persoonsgegevens hebben gebruikt, om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

We zouden het waarderen als je ons eerst de kans geeft eventuele fouten recht te zetten voordat je de Autoriteit Persoonsgegevens inschakelt.